Pro média

zpět na tiskové zprávy

Pojištění profesionálních sportovců: nový exkluzivní produkt v portfoliu eDO finance

21. 10. 2019
21. října 2019
Twitter logo Facebook logo LinkedIn logo Ikona Tisk

Živit se jako profesionální sportovec je snem mnoha lidí, má to však i svá nezanedbatelná úskalí. Největším z nich je riziko, že jeden úraz může během okamžiku ukončit nadějně rozjetou kariéru a roky dřiny a odříkání pak přicházejí vniveč. O následných negativních finančních dopadech na sportovce a jeho rodinu ani nemluvě. A právě kvůli ochraně sportovců před tímto rizikem přichází společnost eDO finance ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou se speciálním pojistným produktem.

V češtině, přitom se světovým zajištěním

„Pojištění profesionálních sportovců nabízí v České republice jen pár subjektů, ne vždy však bývají smlouvy, podmínky, hlášení pojistných událostí či řešení sporů kompletně v českém jazyce a případné pojistné plnění v českých korunách. A právě v tomto jsme viděli příležitost přinést na trh produkt odpovídajících kvalit. Ve spolupráci se světovými hráči na poli pojištění a zajištění tedy vzniklo unikátní pojištění, které vychází z reálných potřeb českých profesionálních sportovců a klubů“, uvádí Michal Musil, obchodní ředitel eDO finance.

Již by tak nemělo hrozit, že sportovec bude při nenadálém konci kariéry kvůli profesní invaliditě ze dne na den bez prostředků. Pouhá ztráta hybnosti palce totiž může sportovce vyřadit ze hry. Z pohledu nároku na invalidní dávky od státu se navíc se svým případem do posuzovacích tabulek nevejde. Podobně se mohou zajistit i kluby, aby za ně v případě, kdy jim na podstatnou část sezony vypadne hráč kvůli zranění, platila náklady na jeho smlouvu pojišťovna.

Cenu pojištění určuje výše kontraktu a doba do konce kariéry

Klíčovým parametrem pro stanovení pojistných limitů a ceny pojištění je profesionální smlouva mezi sportovcem a klubem. Způsob sjednání je při tom vcelku jednoduchý. Sportovec za pomoci finančního konzultanta nejprve vyplní dotazník, který je zaměřen především na informace o zdravotním stavu a výši pojistného krytí. To se odvíjí od kontraktu s klubem a počtu let do předpokládaného konce kariéry a poradce pomůže sportovci s jeho optimálním nastavením tak, aby nedošlo k pod/přepojištění.

Při vyplňování dotazníku je klíčová především upřímnost a maximální pravdivost uvedených informací, protože na co by se nepřišlo při uzavírání smlouvy, to by bylo odhaleno při zkoumání pojistné události. A řešit zbytečné problémy spojené s krácením či dokonce nevyplacením plnění z důvodu uvádění neúplných informací, to je to poslední, co byl měl zraněný člověk řešit.

Společně s dotazníkem je potřeba předložit ještě písemné potvrzení klubu o výši kontraktu a v některých případech může být před sjednáním smlouvy potřeba doložit ještě lékařské zprávy od ošetřujícího lékaře.

Po vyhodnocení podkladů je vypracováno několik nabídkových kalkulací, ze kterých si sportovec může vybrat, jaká mu nejlépe sedí z hlediska poměru ceny a krytí. Pak již stačí podepsat samotnou smlouvu. Ve chvíli, kdy sportovec změní angažmá nebo se na další sezonu změní výše jeho kontraktu, stačí smlouvu jen upravit.

Komplexní péče o finance sportovců

Univerzální produkt, který by profesionálnímu sportovci pořešil naprosto všechna rizika, neexistuje. „Speciální pojistku, která bude krýt riziko profesní invalidity nemocí i úrazem, náhrady mzdy následkem úrazu nebo nemoci či pojištění zlomenin a popálenin, je vhodné doplnit rizikovým životním pojištěním zejména pro případ smrti. Zapomínat by se nemělo ani na závažná onemocnění nebo hospitalizaci“, upozorňuje Milan Ondračka.

Při řešení odpovídající ochrany vůči rizikům by se mělo pamatovat i na finanční rezervu. Profesionální sportovci jsou oproti klasickým zaměstnancům specifičtí tím, že mají produkční život zkrácený ze 40 let na 15, někdy i na 10 let. Během této doby jim chodí nadprůměrné příjmy, z nich ale musí čerpat i po konci kariéry. Na tvorbu rezerv a investování je v případě sportovců vhodné dávat minimálně 30 % měsíčních výdělků.

Dle našich zkušeností z klubů a dění v ligových kabinách se přístup profesionálních sportovců k problematice vlastních financí mění. „Dříve to byla otázka jen pro sportovce před třicítkou nebo ty, kteří už měli rodiny a děti. Dnes se o finance zajímají i náctiletí s prvním kontraktem v kapse. Důležitou roli v tomto samozřejmě hrají rodiče a podpora vedení klubů“, uzavírá finanční specialista.