Kdo jsme

Jsme tým lidí, které spojila myšlenka přinést do světa financí novou úroveň komplexních služeb. Jsme odhodlaní zlepšovat zaběhnuté postupy, nepřestáváme hledat nové cesty a nebojíme se realizovat dobré nápady. Vzájemně se obohacujeme a inspirujeme osobními i profesními zkušenostmi. Každý z nás dělá maximum pro to, abychom eDO posouvali společně dál. Podívejte se, v čem je naše síla.

Seznamte se s vedením eDO

Kdo jsme

Ing. Michal Hofman

Ing. Michal Hofman

Výkonný ředitel a předseda představenstva

“Michal je zkušený manažer s vizionářským přístupem. V oblasti bankovnictví a pojišťovnictví má přes 24 let praxe, během které postupně zastával různé odborné a řídící pozice v oblasti provozu, platebního styku, podpory obchodu a facility managementu. Jeho silnými stránkami jsou zejména provozní a procesní efektivita, flexibilita a komunikační dovednosti. V roce 2017 byl u zrodu eDO finance, při kterém uplatnil také zkušenosti a znalosti projektového řízení. Je autorem etického kodexu a gestorem strategie a ekonomiky společnosti. Jeho klíčovým mottem je jednotná komunita, partnerství a dodržování hodnot.”

Michal Musil

Michal Musil

Obchodní ředitel a člen představenstva

“Na finančním trhu se pohybuje od začátku jeho profesní kariéry, zastával různé obchodní pozice v pojišťovnách a zprostředkovatelských společnostech. V eDO finance je zodpovědný zejména za rozvoj obchodní sítě a vyhledávání nových obchodních příležitostí. Dohlíží na kvalitu poskytovaných služeb v rámci stávající obchodní sítě a pro poradce i klienty vyjednává férové podmínky s partnerskými finančními institucemi. Stará se také o marketing a rozvoj služeb pro korporátní klienty. Jako člen představenstva eDO finance se podílí na strategickém rozhodování o směřování společnosti. Za klíčové považuje především vzdělávání poradců a zjednodušování procesů díky technologiím.”

Ing. Petra Němečková

Ing. Petra Němečková

členka představenstva

“V oblasti financí má více než 10 let zkušeností. S obchodní činností začala již během studií na vysoké škole. Během této doby získala výborný přehled o trhu, ze kterého nyní těží jako členka představenstva společnosti eDO finance. Sama sebe definuje jako projektovou manažerku schopnou pracovat pod tlakem s vynikající schopností dotahovat náročné věci do zdárného konce. Z pozice jednatelky společnosti eDO reality je osobou pověřenou za rozvoj modulu eDO reality cooperate.”

Aleš Dvořák

Aleš Dvořák

Produktový ředitel

“Od roku 2017 je zodpovědný za produktovou nabídku společnosti eDO finance, v minulosti se věnoval obchodní činnosti ve finančním poradenství. Praktické zkušenosti využívá zejména při porovnávání produktů finančního trhu a sestavování optimálního produktového portfolia. Z titulu produktového ředitele úzce spolupracuje s partnerskými společnostmi při vyjednávání produktových podmínek a zajišťování přístupů do jejich systémů. Má na starosti správné nastavení interních systémů, spravuje obchodní nástroje pro poradce a koordinuje také návrhy na jejich rozvoj a neustálé vylepšování. Mimo to moderuje webináře v rámci vzdělávacího programu eDOcation.”

Jitka Kočerhová

Jitka Kočerhová

Vedoucí oddělení HR a vzdělávání

“Jitka se v oblasti finančně-poradenského trhu pohybuje již od ukončení studií. Více než 11 let pracovala na personálním oddělení pro externí síť poradců, kde se postupně vypracovala z referentky personálního oddělení na pozici vedoucí oddělení. Během této doby získala výborný přehled o trhu.
V eDO finance je zodpovědná za veškeré personální záležitosti obchodní sítě. Úzce spolupracuje s právní kanceláří. Podílí se na rozvoji vzdělávacího modulu v systému eDOC a zajišťuje veškeré procesy týkající se eDO reality. Jitka uznává dobře odvedenou práci, promyšlený projekt a věcnou argumentaci.”

Karolina Kučerová

Karolina Kučerová

Marketingová manažerka

“Financím se věnuje více než 15 let. Začínala v korporátní bance na pozici asistentky odkud se později vypracovala a věnovala se obchodní činnosti. Během dosavadní kariéry získala dobrý přehled v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a realit. Poslední roky své kariéry se věnuje marketingu. V eDO finance udává směr marketingové komunikace, zodpovídá za prezentaci společnosti a podporu obchodních aktivit poradců. Do její kompetence je zahrnuto řízení marketingových kampaní, rozvoj webových stránek a komunikace na sociálních sítích. Také se podílí na PR aktivitách a organizaci eventů a sponzoringových akcí.”

Dana Hrůzová

Dana Hrůzová

Manažer korporátního oddělení

“V pojišťování korporací není Dana žádným nováčkem. Ve své 22 let dlouhé praxi v oboru financí prošla řadou pozic od osobního poradenství po manažerské a ředitelské posty. Posledních 13 let se věnuje výhradně korporátním obchodům a klientům Exkluzivního privátního bankovnictví. Během této doby byla pravidelně vyznamenávána za své obchodní schopnosti. V eDO finance dohlíží na celý proces pojišťování korporací od analýzy potřeb firmy přes výběr ideálního řešení po finální komunikaci s klientem. Své výborné komunikační schopnosti uplatňuje především při vyjednávání s partnerskými společnostmi. Na starosti má také vzdělávání obchodní sítě v pojišťování firem a podnikatelských rizik.”