Kdo jsme

Jsme tým lidí, které spojila myšlenka přinést do světa financí novou úroveň komplexních služeb. Jsme odhodlaní zlepšovat zaběhnuté postupy, nepřestáváme hledat nové cesty a nebojíme se realizovat dobré nápady. Vzájemně se obohacujeme a inspirujeme osobními i profesními zkušenostmi. Každý z nás dělá maximum pro to, abychom eDO posouvali společně dál. Podívejte se, v čem je naše síla.

Seznamte se s vedením eDO

Kdo jsme

Ing. Michal Hofman

Ing. Michal Hofman

Výkonný ředitel a předseda představenstva

“Michal je zkušený manažer s vizionářským přístupem. V oblasti bankovnictví a pojišťovnictví má přes 24 let praxe, během které postupně zastával různé odborné a řídící pozice v oblasti provozu, platebního styku, podpory obchodu a facility managementu. Jeho silnými stránkami jsou zejména provozní a procesní efektivita, flexibilita a komunikační dovednosti. V roce 2017 byl u zrodu eDO finance, při kterém uplatnil také zkušenosti a znalosti projektového řízení. Je autorem etického kodexu a gestorem strategie a ekonomiky společnosti. Jeho klíčovým mottem je jednotná komunita, partnerství a dodržování hodnot.”

Ing. Petra Němečková

Ing. Petra Němečková

Personální ředitelka a členka představenstva

“V oblasti financí má více než 10 let zkušeností, s obchodní činností začala již během studií na vysoké škole. Během této doby získala výborný přehled o trhu, ze kterého nyní těží jako personální ředitelka a členka představenstva společnosti eDO finance. Je zodpovědná za veškeré personální záležitosti obchodní sítě. Úzce spolupracuje s právní kanceláří a v rámci společnosti dohlíží na compliance. Je spoluautorkou vzdělávací akademie a podílí se na rozvoji vzdělávacího modulu v systému eDOC. Sama sebe definuje jako projektovou manažerku schopnou pracovat pod tlakem s vynikající schopností dotahovat náročné věci do zdárného konce. Z pozice jednatelky společnosti eDO reality je osobou pověřenou za rozvoj modulu eDO reality cooperate.”

Michal Musil

Michal Musil

Obchodní ředitel a člen představenstva

“Na finančním trhu se pohybuje od začátku jeho profesní kariéry, zastával různé obchodní pozice v pojišťovnách a zprostředkovatelských společnostech. V eDO finance je zodpovědný zejména za rozvoj obchodní sítě a vyhledávání nových obchodních příležitostí. Dohlíží na kvalitu poskytovaných služeb v rámci stávající obchodní sítě a pro poradce i klienty vyjednává férové podmínky s partnerskými finančními institucemi. Stará se také o marketing a rozvoj služeb pro korporátní klienty. Jako člen představenstva eDO finance se podílí na strategickém rozhodování o směřování společnosti. Za klíčové považuje především vzdělávání poradců a zjednodušování procesů díky technologiím.”

Aleš Dvořák

Aleš Dvořák

Produktový ředitel

“Od roku 2017 je zodpovědný za produktovou nabídku společnosti eDO finance, v minulosti se věnoval obchodní činnosti ve finančním poradenství. Praktické zkušenosti využívá zejména při porovnávání produktů finančního trhu a sestavování optimálního produktového portfolia. Z titulu produktového ředitele úzce spolupracuje s partnerskými společnostmi při vyjednávání produktových podmínek a zajišťování přístupů do jejich systémů. Má na starosti správné nastavení interních systémů, spravuje obchodní nástroje pro poradce a koordinuje také návrhy na jejich rozvoj a neustálé vylepšování. Mimo to moderuje webináře v rámci vzdělávacího programu eDOcation.”

Karolina Kučerová

Karolina Kučerová

Marketingová manažerka

“Financím se věnuje více než 15 let. Začínala v korporátní bance na pozici asistentky odkud se později vypracovala a věnovala se obchodní činnosti. Během dosavadní kariéry získala dobrý přehled v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a realit. Poslední roky své kariéry se věnuje marketingu. V eDO finance udává směr marketingové komunikace, zodpovídá za prezentaci společnosti a podporu obchodních aktivit poradců. Do její kompetence je zahrnuto řízení marketingových kampaní, rozvoj webových stránek a komunikace na sociálních sítích. Také se podílí na PR aktivitách a organizaci eventů a sponzoringových akcí.”