O nás

Zjistěte více informací o tom, co děláme, proč tu jsme a v čem se odlišujeme od konkurence. Seznamte se s vedením společnosti a podívejte se, s jakými finančními institucemi spolupracujeme.

Co děláme

Co děláme

Jsme eDO. Nová finančně poradenská společnost, která naslouchá potřebám svých spolupracovníků a o zájmy klientů se stará jako o svoje vlastní. Pro naše poradce vytváříme svobodné podnikatelské prostředí a zázemí, díky kterým mohou klientům poskytovat ty nejlepší služby na trhu

Za pouhý rok jsme stihli to, co jiní budovali několik let. Sestavili jsme tým zkušených lidí, kteří během roku 2018 vytvořili perfektně fungující zázemí pro více než 400 poradců. Ve finančním poradenství nejsme žádní nováčci a o své know-how se navíc nebojíme dělit. Dobře totiž víme, že sdílení zkušeností a týmová spolupráce jsou tím, co naši společnost i každého z nás posouvá vpřed. Věříme v sílu naší KOMUNITY, díky které můžeme neustále zlepšovat služby poskytované našim klientům.

Při hledání názvu společnosti jsme se inspirovali latinským výrazem educatio = VZDĚLÁVÁNÍ, které považujeme za naprosto zásadní pro úspěch poradců v silně konkurenčním prostředí na trhu financí. A tak vzniklo eDO, značka která symbolizuje náš závazek vůči klientům - vysokou úroveň odborných znalostí našich poradců. Na ty klademe ještě větší požadavky, než nám stanovuje zákon, a proto jsme vytvořili propracovaný vzdělávací systém eDOcation, který zajišťuje nejen jejich profesní, ale také osobní růst. Díky eDOcation držíme krok s nejnovějšími trendy v oboru. O profesionalitě našich poradců svědčí i 13 000 spokojených klientů, kteří si od nás v loňském roce nechali poradit s financemi.

Nic z toho bychom však nedokázali bez významných investic do TECHNOLOGIÍ, které se staly naší hlavní konkurenční výhodou. Na základě našich zkušeností jsme vyvinuli vlastní inovativní aplikace ušité na míru dnešnímu světu financí. Jde o nástroje, které poradcům eDO finance významně zjednodušují nejen administrativní činnosti související s poskytováním služeb, ale přispívají také k dokonalé péči o stávající klienty a usnadňují jim získávání těch nových. Díky tomu jsme za rok zvládli zpracovat téměř 25 000 smluv.
 

Společenská odpovědnost

Naší prioritou není pouze vysoká odbornost našich poradců. Svět financí se snažíme přibližovat hravou formou také široké veřejnosti prostřednictvím našich společensky odpovědných aktivit. Vzdělávání a technologie jsou jedním z pilířů naší společnosti, proto podporujeme perfektně propracovanou online hru Život podle Vás od Vzdělávací společnosti pro finanční gramotnost, která je postavená na skutečných produktech finančního trhu a novém občanském zákoníku.

Zjistěte, jak rozumíte financím a připravte se na jakoukoliv neočekávanou životní situaci.

Kdo jsme?

Jsme tým lidí, které spojila myšlenka přinést do světa financí novou úroveň komplexních služeb. Jsme odhodlaní zlepšovat zaběhnuté postupy, nepřestáváme hledat nové cesty a nebojíme se realizovat dobré nápady. Vzájemně se obohacujeme a inspirujeme osobními i profesními zkušenostmi. Každý z nás dělá maximum pro to, abychom eDO posouvali společně dál. Podívejte se, v čem je naše síla.

S kým spolupracujeme?

Našimi partnery jsou všechny významné finanční instituce, které působí na českém trhu.

Díky tomu dokážeme klientům zprostředkovat nebo doporučit ten nejvhodnější produkt podle jejich potřeb a spolupracujícím poradcům nabídnout nejvýhodnější možné podmínky.