Blog

Na daňové přiznání máte ještě čas

20. března 2020 Ostatní

Ministerstvo financí v rámci snahy o zmírnění ekonomických dopadů koronavirové nákazy rozhodlo o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019 o 3 měsíce. Termín se tedy posunuje až k 1. červenci 2020. Pro všechny, kteří mohou doložit své příjmy právě skrze daňové přiznání, tak vzniká dostatečný časový polštář, aby tento stěžejní dokument vhodným způsobem odladili. Pokud se chystáte v tomto či příštím roce vyřizovat úvěr na bydlení, je daňové přiznání tím, čemu byste nyní měli věnovat největší pozornost.